Dịch Vụ Khác tiếng hoa

汇款前, 请联系以下服务热线得悉当天汇率.

黄小姐 : 0916 880 338 - 0917 448 388

汇越币或付现金后请提供以下讯息方便汇款手续

account no 帐号:.....................................

account name 户名: ...............................

branch中国农业银行支行:...................

专业提供一条龙服务, 汇錢至中国供應商, 把货运送至您手上!

TP HCM / CAO LÃNH / ĐÀ LẠT
 • Zalo Viber
  Ngọc Linh
  01644 109 769
  QQ: 2980674014
 • Zalo Viber
  Nghĩa
  0925 938 238
  QQ: 2021795817
 • Zalo Viber
  Sanh
  0909 273 332
  QQ: 1596184960
TP HCM / CẦN THƠ
 • Zalo Viber
  Phát
  01668 202 230
  QQ: 2603106113
Hà Nội - Đà Nẵng
 • Zalo Viber
  Mi
  0916 880 338
  QQ: 1253070254
Bộ Phận Hỗ Trợ - Quản Lý Khiếu Nại
 • Zalo Viber
  Mi
  0916 880 338
  QQ: 1253070254
Go Top